O České pojišťovně

O České pojišťovně

Jsme univerzální pojišťovnou s více než 190letou bohatou tradicí poskytování životního i neživotního pojištění. Po znovuzavedení konkurenčního prostředí v roce 1991 zůstáváme největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.

Přibližně 3900 zaměstnanců a 5600 obchodních zástupců se na více než 1500 obchodních místech stará o maximální spokojenost klientů, kterým poskytujeme jak individuální životní a neživotní pojištění, tak i pojištění pro malé, střední a velké klienty v oblasti průmyslových, podnikatelských rizik a zemědělství.

Překvapíme vás

V roce 1827 byly schváleny stanovy pojišťovny a začala se tradice České pojišťovny.

Překonali jsme významné náhrady škod po řadě velkých požárů na konci 19. století včetně požáru Národního divadla v roce 1881.

Jako první pojišťovna na českém trhu jsme uvedli v roce 2011 smartphonovou mobilní aplikaci pro potřeby pojištění motorových vozidel.

Podporujeme kulturní, sportovní a neziskové aktivity. Pomáháme dobrým věcem nejen prostřednictvím naší nadace, ale v rámci firemního dobrovolnictví a samostatným aktivitám pomáhají i naši zaměstnanci.

Přidejte se k nám

Naše hodnoty

DELIVER ON THE PROMISE

DELIVER ON THE PROMISE

Držíme slovo. Dlouhodobé vztahy vytváříme na základě vzájemné důvěry našich lidí, klientů a veřejnosti. Naše úsilí směřuje k tomu, abychom zlepšili životy našich klientů a dokázali tento závazek naplňovat nejen dnes, ale také v budoucnu.

VALUE OUR PEOPLE

VALUE OUR PEOPLE

Vážíme si našich lidí. Podporujeme různorodost a investujeme do průběžného vzdělávání a profesního růstu. Vytváříme transparentní, sourodé a dostupné pracovní prostředí. Rozvojem našich lidí zajišťujeme dlouhodobou budoucnost naší Skupiny.

LIVE THE COMMUNITY

LIVE THE COMMUNITY

Jsme součástí společnosti. Jsme hrdí na to, že patříme do globální skupiny se silnými, udržitelnými a dlouhotrvajícími vztahy na všech trzích, kde podnikáme. Naše trhy jsou našimi domovy.

BE OPEN

BE OPEN

Jsme otevření. Jsme přístupní novým myšlenkám a na věci se díváme z různých úhlů pohledu.

Podporujeme

Česká pojišťovna dlouhodobě podporuje různé aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2009 jsme se rozhodli založit vlastní nadaci, což nám umožnilo pomáhat ještě efektivněji a především cíleněji.

Podporujeme

Česká pojišťovna dlouhodobě podporuje různé aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. V roce 2009 jsme se rozhodli založit vlastní nadaci, což nám umožnilo pomáhat ještě efektivněji a především cíleněji.

Odpovědnost firem za společnost a prostředí, ve kterém se pohybují, je důležitým aspektem podnikání a prokazuje vyspělost společnosti jako takové. Aktivity Nadace České pojišťovny jsou úzce spjaty s činností České pojišťovny.

Strategii Nadace ČP tvoří tři pilíře. Prvním pilířem je prevence, a to zejména v oblasti silničního provozu a dětských úrazů. Druhým pilířem nadační činnosti jsou regionální projekty, zaměřené na nejrůznější oblasti, ale vždy spojené s pomocí konkrétní osobě, sdružení či regionu. Třetí pilíř tvoří firemní dobrovolnictví.

Každý zaměstnanec České pojišťovny má nárok na dva plně hrazené pracovní dny ročně, které stráví dobrovolnictvím. Na rozdíl od některých jiných nadací tak nejsme zaměřeni jednostranně například na děti či na lidi po úrazu, snažíme se pomáhat průřezově.

Naše prostředí

Přidejte se k nám